Garantija


Visi produktai parduodami internetinėje parduotuvėje www.alvibalt.eu turi dvejų metų garantiją pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 skirsnį.

Juridiniams asmenims suteikiama 1 metų garantija.

Prieš naudodami įsigytą prekę, atidžiai perskaitykite produkto gamintojo pateiktas naudojimo sąlygas (instrukcijas) ir naudokite produktą tik pagal gamintojo pateiktas naudojimo sąlygas (instrukcijas), atsižvelgiant į produkto savybes ir paskirtį.

Pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 skirsnio šeštąją dalį jei prekių neatitikimas sutarties nuostatoms yra nedidelis ir negali iš esmės paveikti vartotojo galimybės naudoti prekes, vartotojas negali reikalauti, kad prekiautojas arba Paslaugų teikėjas atšauktų sutartį ir grąžintų už prekes sumokėtą sumą. Prekių neatitikimas sutarties nuostatoms laikomas nereikšmingu, jei jis nesumažina pagrindinių prekių funkcijų ar naudojimo savybių atlikimo kokybės ir gali būti ištaisytas nekeičiant vizualiai nustatytų prekių išorinės išvaizdos.

 

Keliant ieškinį prieš internetinę parduotuvę www.alvibalt.eu vartotojas turi pateikti pirkimo, sąskaitos faktūros ar lizingo sutarties kvitą, taip pat pristatyti prekes (visiškai) į internetinę parduotuvę www.alvibalt.eu arba įgaliota paslauga.

Prieš pristatydamas kompiuterinius ar mobiliojo ryšio įrenginius, vartotojas užtikrina, kad kompiuteryje ar mobiliojo ryšio įrenginyje saugomi duomenys būtų saugomi sukuriant išorinę kopiją, nes garantinio remonto metu duomenys gali būti visam laikui prarasti. Įgaliotas aptarnavimo centras www.alvibalt.eu neatsako už duomenų saugojimą.

Prekių mechanizmų valymas nėra įtrauktas į garantinį remontą. Ši paslauga teikiama tik už papildomą mokestį.

Garantija netaikoma arba yra ribota dėl su prekėmis susijusių priedų - akumuliatorių, baterijų, laidų jungčių, dulkių surinkėjų, šepečių, žiburių, saugiklių ir kitų komponentų, kuriems prekės naudojimo metu taikomas nusidėvėjimas.

Jei prekių kokybė nepatvirtina (su sutartimi), pagal 28 skirsnį vienas iš vartotojų teisių apsaugos įstatymo vartotojas turi teisę prašyti internetinės parduotuvės www.alvibalt.eu imtis vieno iš šių veiksmų:

1) ištaisyti prekių neatitiktį sutarties nuostatoms;

2) keistis prekėmis su tokiomis, kurios atitinka sutarties nuostatas;

3) atitinkamai sumažinti prekių kainą;

4) nutraukti sutartį ir grąžinti klientui sumokėtą sumą.

Pirma, vartotojas turi teisę prašyti, kad internetinė parduotuvė www.alvibalt.eu nemokamai panaikina prekių neatitikimą sutarties nuostatoms arba pakeičia prekes, kurioms užtikrinama atitiktis sutarties nuostatoms, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba yra neproporcinga.

Remiantis vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 skirsnio trečiąja pastraipa, neatitikties ištaisymas arba keitimasis ja laikomas neproporcingu, jei dėl jo atsiranda prekiautojo patirtų išlaidų, kurios neatitinka kitų alternatyvių teisių gynimo priemonių, nustatytų vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 skirsnio pirmojoje pastraipoje, atsižvelgiant į:

1) prekių vertė be neatitikties;

2 neatitikties svarba;

3) ar alternatyvios priemonės taikymas sukelia didelių nepatogumų vartotojui.

Pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio vieną dalį garantija netaikoma šiais atvejais:

prekės turi mechaninių pažeidimų dėl vartotojo ar trečiųjų šalių veiksmų;
nustatyta, kad gamintojo garantijos antspaudas yra pažeistas, Serijos numeris yra pažeistas, priešingai nei prekių naudojimo sąlygos (instrukcijos) prekės buvo atidarytos visiškai arba iš dalies (neleistina prieiga prie prekių)ir (arba) vartotojas (arba trečiosios šalys) bandė ištaisyti prekių žalą;
prekės turi žalą, kurią sukelia natūralios priežastys, pavyzdžiui, žaibas, gaisras, potvynis ir kt.;
prekės turi žalą, kurią sukelia svetimkūniai, pavyzdžiui, skysčiai, klaidos ir kt.;
prekės turi žalą, kurią sukelia prasta vandens kokybė (padidėjęs kalcio, chloro kiekis, rūdžių ar smėlio buvimas);
prekės turi žalą, kurią sukelia cheminių medžiagų poveikis;
prekės turi žalą, kurią sukelia nestabilus ar sugadintas maitinimo šaltinis, ryšių kabelių neatitikimas ar kiti buitiniai veiksniai (nešvarumai, dūmai, dulkės, drėgmė ir kt.);
prekės turi žalos, padarytos dėl neteisėto prekių naudojimo, saugojimo ir transportavimo nuostatų nesilaikymo, arba produktas nebuvo sumontuotas pagal instrukcijas;
prekės buvo sugadintos, nes prekės nebuvo naudojamos numatytiems tikslams arba buvo naudojamos pramoniniams tikslams;
nestandartinio maitinimo šaltinio, priedų ar atsarginių dalių (įskaitant kasetes, manipuliatorių) naudojimas, kurį gamintojas neleido naudoti konkrečioms prekėms, ir tokios atsarginės dalys sukėlė žalą;
Keitimo arba grąžinimo procedūra (teisė atsisakyti)

atsisakymo teisė yra vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties (prekių, užsakytų pagal nuotolinės prekybos sutartį), nenurodant jokios priežasties, dėl kurios gali būti pasinaudota per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos (jei pristatyta viena prekė) arba galutinio prekės dienos (jei užsakyme yra keletas prekių);
vartotojas grąžina prekes į internetinę parduotuvę www.alvibalt.eu arba įgaliotas internetinės parduotuvės atstovas www.alvibalt.eu nepagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to laiko, kai vartotojas pateikė atsisakymo formą internetinei parduotuvei www.alvibalt.eu arba pranešta apie atsisakymo teisių naudojimą. Terminas laikomas įvykdytu, jei prekės grąžinamos iki 14 dienų laikotarpio pabaigos.
išimdamas teisę atsisakyti Sutarties vartotojas apie tai praneša internetinei parduotuvei www.alvibalt.eu (pavyzdžiui, siunčiant laišką SIA "Dialina", adresu Madonas iela 21-85, Riga, LV-1084 arba elektroniniu paštu į [email protected], Tel.: +37122121543), pateikiant atsiėmimo formą arba pranešimą apie teisės atsisakyti Sutarties naudojimą;galima naudoti pavyzdinę atsiėmimo formą;
laikoma, kad atsisakymo teisių laikotarpis yra įvykdytas, jei vartotojas pateikia atsisakymo formą arba pranešimą apie atsisakymo teisių naudojimą internetinėje parduotuvėje www.alvibalt.eu iki išlaukos termino pabaigos. Vartotojas privalo įrodyti, kad naudojasi teise atsisakyti Sutarties;
internetinė parduotuvė www.eu nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo, grąžina vartotojui sumokėtą sumą, įskaitant vartotojo sumokėtas siuntimo išlaidas. Internetinė parduotuvė www.alvibalt.eu sumoka minėtą sumą ta pačia mokėjimo priemone, kuria naudojasi vartotojas, išskyrus atvejus, kai vartotojas aiškiai sutiko naudotis kita mokėjimo priemone ir vartotojas nepatiria jokių mokesčių už naudojimąsi tokiomis mokėjimo priemonėmis.
vartotojas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai internetinė parduotuvė www.alvibalt.eu sutiko padengti tokias išlaidas arba nepranešė vartotojui, kad tokias išlaidas padengia vartotojas.
išlaukos laikotarpiu vartotojas gali naudoti prekes tik taip, kaip reikalaujama prekių testavimui (kiek įmanoma iki prekių įsigijimo bet kurioje parduotuvėje). Pavyzdžiui, vartotojas gali susipažinti su nešiojamuoju kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu, patikrindamas jo vizualinę išvaizdą ir dydį, bet be jokių manipuliacijų, įskaitant, bet neapsiribojant, įdiegtų operacinių sistemų aktyvavimą, apsauginių plastikinių dangtelių pašalinimą, SIM kortelės įdėjimą ir skambučių priėmimą, duomenų sinchronizavimą ir kt.
išlaukos laikotarpiu vartotojas prisiima visą atsakomybę už prekes ir jų kokybę.

Turite klausimų?

Jei sunku nuspręsti, ką pasirinkti, susisiekite su mumis naudodami atgalinio ryšio formą

 

Grožio įranga

Asortimento atnaujinimas jau yra mūsų svetainėje! Visos prekės sandėlyje.

 

Sužinokite daugiau