Sutarties sąlygos


Terminai Ir Sąlygos


Svetainė www.alvibalt.eu naudojimo sąlygos ir sąlygos

1. Bendras
1.1. The Terms and Conditions of www.alvibalt.eu (toliau vadinama "svetainė") yra privalomi kiekvienam lankytojui/vartotojui, taip pat bet kuriam asmeniui, naudojančiam svetainėje išvardytas paslaugas ("vartotojas"), neatsižvelgiant į tai, ar jis turi registruotą svetainės vartotojo paskyrą.
1.2. Interneto svetainė yra "Kongress " nuosavybė, PVM Nr. 50003887151, (toliau-svetainės savininkas).
1.3. Svetainės savininkas gali bet kuriuo metu, savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo keisti svetainės nuostatas ir sąlygas. Bet kokie svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai yra veiksmingi, pradedant nuo to momento, kai jie skelbiami svetainėje.

2. Terminų ir sąlygų priėmimas
2.1. Vartotojas gali naudotis Svetaine, užregistruoti savo vartotojo paskyrą ir (arba) naudotis siūlomomis paslaugomis tik perskaitęs svetainės sąlygas ir visiškai, besąlygiškai su jomis sutikęs. Kiekvienas vartotojas yra atsakingas už naujausių svetainės naudojimo sąlygų ir sąlygų peržiūrą.
2.2. Svetainės vartotojas gali sutikti su naudojimo sąlygomis šiais būdais:
2.2.1. Pagal faktinį naudojimąsi svetaine. Tokiu atveju galima manyti, kad vartotojas perskaitė svetainės naudojimo sąlygas ir sutiko su jais;
2.2.2. Paspaudę "sutinku" arba "patvirtinti", jei tokia galimybė pateikiama svetainėje.
2.3. Vartotojui neleidžiama naudotis svetaine ir (arba) siūlomomis paslaugomis, jei:
2.3.1. Vartotojas nėra teisinio amžiaus, kad sąlygų ir sąlygų priėmimas būtų teisiškai privalomas jam ar jai, arba kitaip šis asmuo neturi teisės susipažinti su svetaine pagal teisės aktus;
2.3.2. Vartotojas yra asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės naudotis svetaine ir (arba) įtrauktomis paslaugomis;
2.3.3. Vartotojas nesutinka su naudojimo sąlygomis ir sąlygomis.

3. Interneto svetainės naudojimas
3.1. Vartotojui neleidžiama talpinti jokios reklamos Svetainėje arba naudoti joje rastą informaciją komerciniams tikslams.
3.2. Svetainėje pateikiamas siūlomų paslaugų aprašymas. Vartotojas turi pareigą perskaityti jų aprašymą prieš pradedant naudotis atitinkamomis paslaugomis. Tačiau vartotojas gali laisvai atsisakyti jų.
3.3. Vartotojas sutinka, kad svetainėje teikiamų paslaugų turinys ir (arba) šių paslaugų teikimas, taip pat pats turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, vartotojas neturi kelti jokių pretenzijų ar reikalavimų.
3.4. Vartotojas sutinka, kad svetainės savininkas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali laikinai apriboti ar panaikinti prieigą prie paslaugų ar bet kurios jų dalies konkrečiam vartotojui ar visiems vartotojams ir be išankstinio įspėjimo laikinai arba visiškai nutraukti svetainės ar bet kurios jos dalies priežiūrą (pirmiau minėta veikla apima svetainės uždarymą). Dėl to vartotojas neturi kelti jokių pretenzijų ar reikalavimų.
3.5. Vartotojas pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti svetainės ir jos paslaugų naudojimą.
3.6. Tam tikra informacija gali būti pareikalauta iš vartotojo (pvz., ID numeris, adresas, kontaktinis tel. ir elektroniniu paštu), būtina registruoti vartotoją suteikti prieigą prie paslaugų, teikti paslaugas arba išlaikyti vartotojo abonementą atidaryti arba užregistruoti jį. Naudotojas pripažįsta, kad bet kokia jo pateikta informacija bet kuriuo metu turi būti teisinga, tiksli ir naujausia, ir kad ji turi būti išreikšta jo laisva valia.
3.7. Vartotojui suteikiama galimybė naudotis svetaine ir (arba) teikiamomis paslaugomis tik laikantis šių Sąlygų ir veiksmingų teisės aktų.
3.8. Vartotojas gali naudotis svetaine ir (arba) bet kuria iš siūlomų paslaugų tik per svetainės savininko pateiktą sąsają.
3.9. Vartotojas neturi daryti jokios veiklos, kuri trukdytų (gali trukdyti) arba sukeltų (gali sukelti) nepatogumų naudojantis Svetaine ir siūlomomis paslaugomis (įskaitant su paslaugomis susijusius serverius ir tinklus).
3.10. Jei prieiga prie vartotojo abonemento yra išjungta, vartotojui gali būti uždrausta naudotis paslaugomis, Vartotojo abonemento informacija ar bet kokiais failais ar kita vartotojo Abonemente nustatyta informacija. Svetainės savininkas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali išjungti prieigą prie vartotojo abonemento (įskaitant, bet ne tik: šių sąlygų 4.2 punkte nurodytais atvejais). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, vartotojas neturi kelti jokių pretenzijų ar reikalavimų svetainės savininkui.
3.11. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už bet kokią informaciją, pateiktą svetainėje ir (arba) išsiųstą svetainės savininkui ar jo personalui (įskaitant, bet ne tik – dėl asmens duomenų ar nuotraukų), taip pat bet kokias pasekmes (įskaitant. teisinės pasekmės), atsirandančios dėl tokios veiklos.
3.12. Svetainės savininkas neatsako už vartotojo įsipareigojimus. Vartotojas yra visiškai atsakingas už bet kokį įsipareigojimų, nurodytų šiose Sąlygose ir vėlesnėse pasekmėse, pažeidimą.
3.13. Svetainės savininkas turi teisę apdoroti vartotojo pateiktą informaciją (įsk. asmens duomenis) ir įtraukia į jį trečiuosius asmenis be išankstinio koordinavimo ar vartotojo sutikimo.
3.14. Vartotojas atsako už svetainės vartotojo abonemento slaptažodžių konfidencialumą. Vartotojas prisiima išskirtinę atsakomybę už visus veiksmus, atliktus vartotojo paskyroje. Jei vartotojas gauna informaciją apie neleistiną slaptažodžio ar Paskyros naudojimą,jis nedelsdamas apie tai praneša svetainės savininkui.
3.15. Pateikdamas informaciją Svetainėje arba naudodamasis el. paštu, svetainės savininkas pasilieka teisę informuoti vartotojus apie visus svetainės savininko bendradarbiavimo partnerių atnaujinimus, svetainės rėmėjus ir pasiūlymus (pirmiau minėta informacija taip pat apima reklamą). Šioms operacijoms nereikia jokio vartotojo koordinavimo ar leidimo.

4. Užsakymai ir vartotojo vaizdai
4.1. Jei vartotojas suaktyvino vartotojo paskyrą, jis / ji gali pateikti užsakymą svetainėje (jei siūloma tokia galimybė) ir įkelti naudotojo vaizdus. Pateikdami užsakymą ir (arba) įkeldami savo atvaizdus, draudžiama:
4.1.1. Naudokite informaciją, kuri gali pakenkti ar pažeisti intelektinės nuosavybės teises (autorių teises ir kt.) ar kitos teisės;
4.1.2. Naudokite informaciją, kuri gali įžeisti savo orumą;
4.1.3. Naudoti informaciją, kuri gali pareikalauti smurto, rasizmo ar kitų neteisėtų veiksmų arba juos propaguoti;
4.1.4. Naudokite informaciją, kuri neatitinka visuomenės etikos normų ir moralinių standartų;
4.1.5. Naudoti informaciją, kurioje yra virusų arba sukurta pakenkti kompiuterio ar programinės įrangos veikimą (saugos);
4.1.6. Naudokite informaciją, kuri apima šlamštą (šlamštą, šlamštą, grandinines raides) arba nekoordinuotas reklamos funkcijas;
4.1.7. Naudoti pornografinę ar erotinę informaciją;
4.1.8. Naudoti informaciją, kurioje yra privačių asmenų duomenys (įskaitant, juridiniai asmenys), kurie nėra įtraukti į viešuosius registrus;
4.1.9. Naudoti informaciją, pažeidžiančią trečiųjų asmenų autorių teises (įskaitant, registruotieji prekių ženklai, dizainas ir patentai), taip pat visi autorių teisių saugomi objektai, jų kopijos, kopijos, modifikacijos ir kt.);
4.1.10. Naudokite kitą informaciją, kuri veikia arba gali turėti įtakos įprastam svetainės veikimui ir saugumui.
4.2. Nustatydamas draudžiamos informacijos naudojimą, svetainės savininkas gali atsisakyti užsakymo, uždaryti vartotojo paskyrą ir atšaukti naudotojo įkeltus vaizdus ir kitus failus. Tokiu atveju vartotojas neturi teisės gauti jokios kompensacijos už nuostolius ir nekelia kitų reikalavimų ar reikalavimų.
4.3. Svetainės savininkas neatsako už trečiųjų asmenų keliamus reikalavimus ar reikalavimus, susijusius su bet kurio vartotojo veiksmais.
4.4. Svetainės savininkas neatsako už:
4.4.1. Svetainės naudotojo pateikta informacija ir jos pasekmės (įskaitant teisinių pasekmių), atsirandančių dėl vartotojo įsakymo vykdymo;
4.4.2. Trikdžiai, susiję su bet kokiomis techninėmis problemomis: interneto ryšio ir maitinimo problemomis, taip pat techniniais svetainės gedimais;
4.4.3. Nuostoliai ir žala, padaryta svetainės vartotojui dėl neleistinos trečiųjų asmenų prieigos prie Svetainės duomenų;
4.4.4. Bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria svetainės vartotojas. Jis taikomas ir pelno praradimui, taip pat duomenų praradimui.
4.5. Vartotojas sutinka naudotis svetaine ir paslaugomis "kaip yra" ir be jokių svetainės savininko garantijų. Svetainės savininkas negarantuoja, kad naudojimasis Svetaine ir (arba) paslaugomis atitiks vartotojo reikalavimus ar pageidavimus, veiks be sustojimo, bus saugus ir be jokių techninių gedimų.
4.6. Vartotojas žino, kad užsakymo dizainas ir išdėstymas (įskaitant vaizdo turinį, spausdinimo kokybę ir kt.) taip pat gali priklausyti nuo vartotojo, todėl jis/ji neturi kelti jokių pretenzijų ar reikalavimų svetainės savininkui.
4.7. Svetainės savininkas neprisiima jokios atsakomybės už spalvų tonų skirtumus, kuriuos galima aptikti lyginant gauto užsakymo spalvų tonus su kompiuterio monitoriuje esančiais spalvų tonais, kaip jie atsiranda apsilankius svetainėje, nepriklausomai nuo to, kas yra kompiuterio savininkas.
4.8. Vartotojo užsakymas yra galutinis; po užsakymo pateikimo negalima atlikti jokių pakeitimų ir (arba) pakeitimų, o užsakymas negali būti atšauktas nei iš dalies, nei visiškai. Šiame punkte nurodytos sąlygos nedraudžia svetainės savininko atstovams susisiekti su vartotoju, kad būtų galima tiksliau apibrėžti užsakymą arba atlikti bet kokius pakeitimus, jei kyla abejonių.
4.9. Vartotojo užsakymas bus vykdomas tinklalapyje nurodytu terminu, gavus pilną apmokėjimą. Minėtas terminas neapima pristatymo laiko. Pristatymas atliekamas pagal pristatymo terminą. Vartotojas sutinka, kad svetainės savininkas turi teisę nevykdyti užsakymo, jei jo turinys ir (arba) dizainas neatitinka svetainės naudojimo sąlygų (įskaitant, bet neapsiribojant: šių sąlygų 4.1 punktas).

4.10. Pateikto užsakymo vykdymas apima pristatymą vartotojo užsakyme nurodytu adresu. Svetainės savininkas neatsako už nuostolius ir vėlavimą, atsiradusius dėl neteisingai išdėstyto / suplanuoto užsakymo (įsk., neteisingus duomenis eilės tvarka), trečiųjų asmenų veiksmus ar force majeure.
4.11. Vartotojas sumoka už užsakymą kaip visą išankstinį apmokėjimą, kuris turėtų būti atliekamas nustatytu terminu ir procedūra gavus sąskaitą faktūrą. Kaina ir nuolaidos (jei yra) nurodytos sąskaitoje faktūroje.
4.12. Jei mokėjimas už užsakymą negaunamas nustatytu terminu ir (arba) suma, vartotojo užsakymas atšaukiamas be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju vartotojas neturi kelti jokių pretenzijų ar reikalavimų svetainės savininkui.

5. Autorių teisės ir kitos teisės
5.1. Svetainės savininkas pasilieka visas svetainės teises (įsk., nuosavybės teisės ir autorių teisės). Vartotojas žino, kad šių teisių pažeidimas yra neteisėtas ir gali būti baudžiamas.
5.2. Naudojimasis Svetaine, sąskaitos atidarymas ar užsakymo pateikimas nesuteikia vartotojui jokių Svetainės teisių ar bet kurios jos dalies.

6. Privatumo politika
6.1. Vartotojas sutinka, kad visa pateikta informacija ir duomenys bus naudojami, apdorojami ir išsaugomi svetainės savininko duomenų bazėje. Asmeninė informacija renkama, kai vartotojas yra užsiregistravęs Svetainėje dėl siūlomų paslaugų gavimo apimties, naudojasi paslaugomis ir (arba) atidaro vartotojo paskyrą.
6.2. Apsilankę svetainėje ir naudodamiesi bet kuria iš jos paslaugų, visa informacija apie kompiuterio IP adresą, interneto naršyklę, užklausos datą ir laiką užregistruojama automatiškai.
6.3. Gauta informacija naudojama šiems tikslams:
6.3.1. Užtikrinti Paslaugas (įskaitant pritaikyto turinio ir reklamos paslaugas);
6.3.2. Atlikti patikrinimus, tyrimą ir analizę, kad būtų atskleista, kokie veiksniai daro įtaką ir tobulina svetainės technologijas ir paslaugas;
6.3.3. Norėdami susisiekti su vartotoju;
6.3.4. Informuoti vartotoją apie naujausias paslaugas, produktus ir pasiūlymus bei kitus pasiūlymus;
6.3.5. Atlikti internetinius konkursus, pasiūlymus, apklausas ir kitą veiklą svetainėje.
6.4. Svetainės savininkas neatskleidžia jokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Latvijos Respublikos teisės aktų reglamentuojamus atvejus.
6.5. Svetainės savininkas suteikia vartotojui galimybę bet kuriuo metu Redaguoti vartotojo abonemento informaciją. Vartotojo abonemento informacija yra apsaugota slaptažodžiu, kad būtų užtikrintas privatumas ir saugumas.
6.6. Svetainės savininko teises ir pareigas, susijusias su fizinių asmenų duomenų tvarkymu ir apsauga, reglamentuoja Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatytos normos. Svetainės savininkas turi teisę manyti, kad jam pateikta informacija apie identifikuotus fizinius asmenis yra teisinga ir kad tokią informaciją pateikiantis asmuo turi teisę ją pateikti svetainės savininkui.
6.7. Naudodamasis Svetaine, vartotojas patvirtina savo sutikimą Su Privatumo politika ir tą patį verslo subjekto, kurio vardu Vartotojas naudojasi Svetaine ir kurio vardu pateikiama tam tikra informacija (jei yra), sutikimą, įskaitant informacijos rinkimą ir jos naudojimą, ir vartotojas patvirtina sutikimą su šios svetainės sąlygomis.
6.8. Vartotojas žino, kad nė vienas duomenų perdavimas internete nėra visiškai saugus. Svetainės savininkas nesuteikia jokios garantijos dėl vartotojo duomenų saugumo. Vartotojas yra atsakingas už slaptažodžių, finansinės informacijos ir paskyros duomenų saugumą ir konfidencialumą.
7. Jurisdikcija
7.1. Visi ginčai tarp svetainės naudotojų ir svetainės savininko (įskaitant visus su šiomis Sąlygomis susijusius reikalavimus ir reikalavimus, taip pat šių sąlygų pažeidimą, taikymą ir aiškinimą bei jų galiojimą) sprendžiami vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais.
Grąžinamosios išmokos atveju pervedimo mokestis, taikomas atitinkamai finansų įstaigai, išskaičiuojamas iš grąžintinos sumos. Klausimus, kodėl, prašome siųsti atitinkamos finansų įstaigos paramos skyriui
Užsakymą galite pateikti vietoje, mūsų sandėlyje adresu madonų g.21 * 85, Riga, Latvija, įsitikinusi, kad tinkamas produktas yra tikrai prieinamas ir jums tinka.
Pervedimo mokestis iš finansų įstaigos nustatyto pavedimo neįtraukiamas į grąžintiną sumą.

Turite klausimų?

Jei sunku nuspręsti, ką pasirinkti, susisiekite su mumis naudodami atgalinio ryšio formą

 

Grožio įranga

Asortimento atnaujinimas jau yra mūsų svetainėje! Visos prekės sandėlyje.

 

Sužinokite daugiau