Garantii


 • Kõik e-poes müüdavad tooted www.alvibalt.eu peab olema kaheaastane garantii vastavalt tarbija õiguste kaitse seaduse paragrahvile 27.

  Garantii juriidilistele isikutele on 1 aasta.

  Enne ostetud eseme kasutamist lugege hoolikalt toote tootja poolt esitatud kasutustingimused (juhised) ja kasutage toodet ainult vastavalt tootja poolt esitatud kasutustingimustele (juhised) vastavalt toote omadustele ja otstarbele.

  Tarbija õiguste kaitse seaduse § 28 lõike kuus kohaselt ei saa tarbija juhul, kui kauba mittevastavus lepingu sätetele on väike ega mõjuta oluliselt tarbija võimalust kaupa kasutada, nõuda kauplejalt või teenuse osutajalt lepingu tühistamist ja kauba eest makstud summa tagasimaksmist. Kauba mittevastavus lepingu sätetele loetakse väheoluliseks, kui see ei vähenda kauba põhifunktsioonide täitmise kvaliteeti ega kasutusomadusi ning seda on võimalik parandada, ilma et kauba välisilme oleks visuaalselt kindlaks määratud.

   

  E-poe vastu nõude esitamisega www.alvibalt.eu tarbijal tuleb esitada ostutšekk, arve või liisinguleping, samuti toimetada kaup (täies mahus) e-poodi www.alvibalt.eu või volitatud teenus.

  Enne arvuti-või mobiilsideseadmete tarnimist tagab tarbija, et arvutisse või mobiilsideseadmesse salvestatud andmed salvestatakse välise koopia loomise teel, kuna andmed võivad garantiiremondi käigus jäädavalt kaduda. Volitatud teeninduskeskus www.alvibalt.eu ei vastuta andmete säilitamise eest.

  Kauba mehhanismide puhastamine ei kuulu garantiiremonti. Seda teenust pakutakse ainult lisatasu eest.

  Garantii ei kehti või on piiratud kaubaga kaasas olevate tarvikute-akude, patareide, traatühenduste, tolmukogujate, harjade, tulede, Kaitsmete ja muude komponentide suhtes, mille kulum kauba kasutamise ajal väheneb.

  Kui kauba kvaliteet ei kinnita (koos lepinguga), siis vastavalt tarbija õiguste kaitse seaduse § 28 lõikele on tarbijal õigus nõuda e-poest www.alvibalt.eu võtta üks järgmistest toimingutest:

  1) parandada kauba mittevastavust lepingu sätetele;

  2) vahetada kaup nii, et see vastaks lepingu sätetele;

  3) selleks, et vähendada kauba hinda vastavalt;

  4) lepingu ülesütlemiseks ja kliendile makstud summa hüvitamiseks.

  Esiteks on tarbijal õigus nõuda, et E-pood www.alvibalt.eu tasuta kõrvaldab kauba mittevastavuse lepingu sätetele või vahetab kauba sellise vastu, mille puhul on tagatud vastavus lepingu sätetele, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik või on ebaproportsionaalselt suur.

  Tarbijaõiguste kaitse seaduse paragrahvi 28 lõike 3 kohaselt loetakse mittevastavuse või vahetuse parandamine ebaproportsionaalseks, kui see toob kaasa kaupleja kantud kulud, mis ei ole vastavuses tarbija õiguste kaitse seaduse paragrahvi 28 lõikes 1 sätestatud muude alternatiivsete õiguskaitsevahenditega, arvestades:

  1) kauba väärtus ilma nõuetele mittevastavuseta;

  2 mittevastavuse tähtsus;

  3) kas alternatiivse abinõu rakendamine põhjustab tarbijale märkimisväärseid ebamugavusi.

  Tarbijaõiguste kaitse seaduse paragrahvi 28 lõike 1 kohaselt ei kehti garantii järgmistel juhtudel:

  kaup on mehaaniliste kahjustuste tõttu tegevuse tarbija või kolmandate isikute;
  leitakse, et tootja garantiitihend on kahjustatud, seerianumber on kahjustatud, vastupidiselt kauba kasutustingimustele (juhised) on kaup täielikult või osaliselt avatud (volitamata juurdepääs kaupadele) ja / või tarbija (või kolmandad isikud) on püüdnud kaupadele tekitatud kahju heastada;
  kaupadel on kahju, mis on põhjustatud looduslikest põhjustest, näiteks välk, tulekahju, üleujutus jne.;
  kaubal on kahju, mida põhjustavad võõrkehad, näiteks Vedelikud, vead jne.;
  kaupadel on kahju, mis on põhjustatud vee halvast kvaliteedist (kaltsiumi, kloori taseme tõus, rooste või liiva olemasolu);
  kaupadel on kemikaalidega kokkupuutest põhjustatud kahju;
  kaupadel on kahju, mis on põhjustatud ebastabiilsest või kahjustatud toiteallikast, sidekaablite mittevastavusest või muudest kodumaistest teguritest (mustus, suits, tolm, niiskus jne.);
  kaupadel on kahju, mis on põhjustatud kauba loata kasutamisest, ladustamis - ja transpordisätete täitmata jätmisest või toode ei ole paigaldatud vastavalt juhistele;
  kaubad olid kahjustatud, kuna kaupu ei kasutatud ettenähtud otstarbel või neid kasutati tööstuslikel eesmärkidel;
  mittestandardsete toiteallikate, tarvikute või varuosade (sh padrunite, maniple) kasutamine tootja poolt konkreetse kauba jaoks ja sellised varuosad on põhjustanud kahju;
  Vahetamise või tagastamise kord (taganemisõigus)

  taganemisõigus on tarbija õigus taganeda kauglepingust (kauglepinguga tellitud kaup) ilma põhjuseta, mida võib kasutada 14 päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast (kui üks ese on kohale toimetatud) või viimase kauba päevast (kui tellimuses on mitu eset);
  tarbija tagastab kauba e-poodi www.alvibalt.eu või e-poe volitatud esindaja www.alvibalt.eu põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast seda, kui tarbija on veebipoele taganemisvormi esitanud www.alvibalt.eu või teavitatakse taganemisõiguse kasutamisest. Tähtaeg loetakse täidetuks, kui kaup tagastatakse enne 14-päevase tähtaja möödumist.
  juhul, excising taganemisõigus tarbija teatab poe www.alvibalt.eu (näiteks, saates kirja SIA "Dialina", aadress Madonas iela 21-85, Riia, LV-1084) või saatke e-mail [email protected], telefon: +37122121543), esitades väljamakse vormi või teate kasutamise lepingust taganemise õiguse kohta proovi tühistamise vorm võib kasutada;
  taganemisõiguse tähtaeg loetakse täidetuks, kui tarbija esitab veebipoele taganemisvormi või taganemisõiguse kasutamise teatise www.alvibalt.eu enne Keeluaja lõppu. Tarbija on kohustatud tõendama taganemisõiguse kasutamist;
  E-pood www.eu hüvitab tarbijale põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tarbija lepingust taganemise teate saamist makstud summa koos tarbija poolt tasutud saatmiskuludega. E-pood www.alvibalt.eu hüvitab nimetatud summa, kasutades sama makseviisi, mida kasutab tarbija, välja arvatud juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt nõustunud kasutama teistsugust makseviisi ja tarbijal ei ole selliste maksevahendite kasutamise eest mingeid tasusid.
  tarbija kannab kauba tagastamise otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui E-pood www.alvibalt.eu on nõustunud kandma sellised kulud või ei ole teavitanud tarbijat, et sellised kulud kannab tarbija.
  keeluajal võib tarbija kasutada kaupa Ainult kauba testimiseks (võimaluse korral kuni kauba ostmiseni mis tahes kauplusest). Näiteks võib tarbija tutvuda kaasaskantav arvuti või mobiiltelefoni kontrollides oma visuaalse välimuse ja suurusega, kuid ilma igasuguse manipuleerimise, sealhulgas, kuid mitte ainult, aktiveerides installitud operatsioonisüsteemi, eemaldades kaitsva plastikust kaaned, SIM-kaardi ja helistamine, sünkroonimine andmeid jne.
  keeluajal kannab tarbija täielikku vastutust kauba ja selle kvaliteedi eest.

  ity.

Kas küsimusi on?

Kui teil on raske otsustada, mida valida, võtke meiega ühendust, kasutades tagasihelistamise vormi

Ilu seadmed

Sortimendi värskendused on juba siin meie kodulehel! Kõik tooted laos.

Lisateave